Wet Kinderopvang

Kinderopvang moet goede kwaliteit bieden. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jonge kinderen.

In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen beschreven waar de kinderopvang aan moet voldoen. Onder andere moeten de vier pedagogische doelen beschreven worden en de manier waarop de kinderopvang daar zijn invulling aan geeft. De vier pedagogische doelen zijn:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid;
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • Ontwikkelen van sociale competenties;
  • Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken.

Dit wordt omschreven in een Pedagogisch beleidsplan.

Iedere kinderopvang heeft zijn eigen unieke invulling van de manier van werken. Julikids Kinderopvang vindt het vooral belangrijk dat ieder kind op zijn eigen manier en tempo mag ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ding nodig om te “groeien”.

“Ik ben oké, jij bent oké!”


Voor het naleven van de kwaliteitseisen houdt de gemeente toezicht op de kindercentra. De Inspectie Kinderopvang van de GGD voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit. Zij inspecteert conform de met de gemeente gemaakte afspraken regelmatig en rapporteert dit aan de gemeente. In de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang is de werkwijze van de Inspectie Kinderopvang en de handhaving van de gemeenten beschreven.

Voldoet een kinderopvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan heeft de gemeente diverse sanctiemogelijkheden (handhaving). Dit kan variëren van een aanwijzing tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Als het niet verantwoord is maatregelen uit te stellen, kan besloten worden tot directe (tijdelijke) sluiting van de opvang. De handhavingsinstrumenten zijn beschreven in de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Op de andere tabbladen kunt u diverse rapporten terugzien van GGD Hollands Midden betreffende Julikids Kinderopvang.

GGD Rapporten KDV

Het Landelijk Registratienummer van het Kinderdagverblijf is 117146936

Op deze site kunt u de volgende rapporten inzien: klik hier

Schuiven naar boven