Kinderopvang moet goede kwaliteit bieden. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jonge kinderen.

Kinderopvang en de kwaliteitseisen

Houders van kinderopvang zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Voor het naleven van de kwaliteitseisen houdt de gemeente toezicht op de kindercentra. De Inspectie Kinderopvang van de GGD voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit. Zij inspecteert conform de met de gemeente gemaakte afspraken regelmatig en rapporteert dit aan de gemeente. In de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang is de werkwijze van de Inspectie Kinderopvang en de sanctiemogelijkheden van de gemeenten bij eventuele overtredingen beschreven.

Voldoet een kinderopvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan heeft de gemeente diverse sanctiemogelijkheden (handhaving). Dit kan variƫren van een aanwijzing tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Als het niet verantwoord is maatregelen uit te stellen, kan besloten worden tot directe (tijdelijke) sluiting van de opvang. De handhavingsinstrumenten zijn beschreven in de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Op de andere tabbladen kunt u diverse rapporten terugzien van GGD Hollands Midden betreffende Julikids Kinderopvang.

Op deze site kunt u de volgende rapporten inzien: klik hier

Op deze site kunt u de volgende rapporten inzien: klik hier